Wydanie opinii dotyczącej stanu faktycznego technologii wykonania skateparków w Łomży i Nysie.
Pisma: 24.04.2013, 29.04.2013


Pismo: 24.04.2013

Odopowiedź: 16.05.2013