Wsparcie dla zniesienia zakazu jazdy na pl. Grzybowskim w Warszawie. Asoskate wystosowało pismo do burmistrza dzielnicy Śródmieście Warszawy, w którym poparło działania Skweru Sportów Miejskich mających za cel zniesienie zakazu jazdy na pl. Grzybowskim.
Pismo: 11.03.2013