23 marca 2015 przedstawiciele Polskiej Asocjacji Skateboardingu wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy czterech ulic w centrum Lublina, o łącznym ciągu ponad 2 km.
W trakcie konsultacji pozyskano informację dotyczącą nawierzchni ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych ulic. Okazało się, że większą część nawierzchni planowano wykonać z kostki brukowej.
Reagując na te informacje, Asoskate złożyło formalny wniosek o zamianę planowanej nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię z dużych niefazowanych płyt betonowych, granitowych lub z asfaltu. Obecny na konsultacjach zastępca prezydenta miasta Lublin, p. Szymczyk, wyraził poparcie dla wniosku Asoskate.
Po konsultacjach Polska Asocjacja Skateboarding złożyła pismo w powyższej sprawie do urzędu miasta Lublin.

link do dokumentu