Głównym celem powołania Stowarzyszenia Polska Asocjacja Skateboardingu „Asoskate” jest utworzenie ogólnopolskiej organizacji składającej się ze skaterów, która będzie odpowiednim partnerem dla samorządów, ustawodawców, organizacji społecznych oraz biznesu.

Asoskate skupia skaterów-specjalistów z szerokiego spektrum dziedzin skateboardingu: od fotografii deskorolkowej, poprzez sędziowanie i organizowanie zawodów po budowę skateparków.

Stowarzyszenie działa poprzez wspieranie rozwoju amatorskiego i profesjonalnego skateboardingu w Polsce zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Działania Asoskate obejmują m.in.: szerzenie wiedzy o skateboardingu, reprezentowanie potrzeb skaterów, wspieranie lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw, integrację środowisk skaterów, oraz tworzenie platformy wymiany informacji o deskorolce.